Skip to content

I går havde vi besøg her op Fenskær Efterskole af Karin Gaardsted, hun er folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Det var vores ``gamle´´ elev Daniel Noti som havde skabt kontakten. Han havde også taget Palle Lykke Ravn med,

...continue reading "STU uddannelsen skal statsfinansieres"

Fenskær Efterskole deltager vi hvert år i Uddannelsesdebatten. Vi var sammen med Seminarist, Nr Nissum efterskole, Kongensgaard efterskole og Seniorhøjskolen med til at starte Uddannelsesdebatten.

...continue reading "Uddannelsesdebatten i Nr. Nissum."

Undervisningsministeriet barsler med et nyt ungdomstiltag. Kommunerne får forpligtelsen for alle de unge, der ikke meget hurtigt vælger uddannelse eller arbejde efter folkeskolen. Det ser ud til at STU uddannelsen i første omgang ...continue reading "Oplæg til ny ungdomsuddannelse."

Landsforeningen Ligeværd er bekymret omkring de tiltag der er under opsejling omkring den gruppe af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse. De tiltag kan med tiden få indflydelse på STU uddannelsen og ikke nødvendigvis til fordel for de af vores elever der har behov for den uddannelse. ...continue reading "Er STU uddannelsen truet."

...continue reading "INSPIRATIONSDAG OM VEJEN TIL UDDANNELSE OG ARBEJDE D. 28.02."

På Fenskær Efterskole har vi i mange år oplevet at eleverne har en meget lille lyst til undervisning. Den måde vi involvere eleverne og skaber muligheder for succesfuld læring, giver dem lysten til uddannelse tilbage. Læs videre

Her nedenfor, kan I læse om undervisningsministeriets tiltag. De kan få rigtig mange guldkorn her på Fenskær Efterskole, hvor vi har arbejdet med problematikkerne i 30 år.

 

 

29 procent går ikke den direkte vej til en uddannelse - Undervisningsministeriet

[10.02.2017]

Der skal være større fokus på at give de unge succesoplevelser i undervisningen, hvis de unge skal fastholdes i uddannelse. Det viser en af de nye rapporter lavet for Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse.

Tre ud af ti unge har ikke taget den lige vej til en ungdomsuddannelse. De har undervejs været forbi en  produktionsskole, et VUC eller et andet af de såkaldte forberedende tilbud. Det viser en af de analyser, som Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse har fået udarbejdet. Registeranalysen, som ekspertgruppen har fået foretaget, har fulgt unge, der fyldte 14 år i 2003-2005, indtil de fyldte 23 år.

En anden analyse, som EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har lavet for ekspertgruppen, ser på, hvad der karakteriserer den gruppe af unge, der har haft nogle afstikkere til fx en produktionsskole eller VUC, inden de ender på en ungdomsuddannelse. Ifølge analysen kan afstikkerne skyldes, at mange af de unge har negative skoleerfaringer med i bagagen. De føler ikke, at de er en del af læringsmiljøerne, og de har ikke stor tiltro til, at de rent faktisk kan gennemføre en uddannelse. Derfor er der ifølge analysen behov for, at flere unge får succesoplevelser med fra uddannelsessystemet, så de igen får en tro på, at de duer til noget og kan bruge deres evner.

Analyserne ligger til grund for det arbejde, som ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse er ved at lægge sidste hånd på. Ekspertgruppen forventer at fremlægge deres anbefalinger til regeringen om, hvordan de forberedende tilbud kan indrettes i fremtiden, i uge ni. Målet med deres arbejde er, at alle unge skal have et tilbud, som de profiterer af i forhold til at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

”Alle unge fortjener en god start på det liv, der følger efter grundskolen. Nederlag med flere afbrudte uddannelsesforløb kan slå de unge helt ud af kurs i en periode af deres liv, hvor de netop skal have appetit på livet. Det kan være hårdt både socialt og fagligt. Jeg tror, at nogle unge har fået nok af skolen. Her kunne det måske være en løsning at bruge arbejdsmarkedet mere systematisk til at bringe den unge på rette kurs. Men det er vigtigt, at vi bliver klogere på, hvad der kan gøres for at hjælpe den gruppe unge tilbage på rette vej, og det skal ekspertgruppen og deres anbefalinger være med til”, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelser
Udvalget består af otte medlemmer og er bredt sammensat af eksperter fra uddannelses- og forskningsverdenen samt erhvervslivet.

Ekspertgruppens medlemmer

  • Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol (formand)
  • Else Sommer, Tidl. administrerende direktør i Børne- og Ungeforvaltningen, Københavns Kommune
  • Gert Møller, Forstander, Korsør Produktionshøjskole
  • Noemi Katznelson, Professor og leder af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet København
  • Marianne Simonsen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
  • Torben Risgaard Strand, Operations Director, Thermo Fisher Scientific
  • Jesper Arkil, administrerende direktør, Arkil Holding

Der er også nedsat en referencegruppe med deltagelse af interessenter på området, som løbende bliver involveret i ekspertgruppens arbejde.

På Fenskær Efterskole er vi meget opmærksom på hvilke ungdomsuddannelser vores elever har mulighed for efter efterskolen. Efterskoleforeningen er ligeledes meget aktiv i at alle unge får et ordentligt tilbud for en god ungdomsuddannelse. ...continue reading "Kommunernes forslag til udsatte unge."

Foreningen Ligeværd, som er en forening der støtter arbejdet med unge, der har ekstra svært ved at honorere kravene til uddannelse og arbejde, har lige udgivet deres blad. Ved at følge linket Fenskær Efterskole følger Ligeværd kan I se bladet.

Fenskær efterskole på deres årlige vintertur til Randers Regnskov

...continue reading "Fenskær deler nyt fra Ligeværd"