Artikel i Information, med hjælp fra Fenskær Efterskole

 

Information har en lavet en artikel omkring de problemer de unge har, med at få den rigtige ungdomsuddannelse. På Fenskær Efterskole blev vi interviewet i forbindelse med artiklen.

 

På Ligeværds hjemmeside kan i finde hele artiklen, Fenskær efterskoles kommentar til problemerne kan findes nederst på siden. Det er dejligt når nogle større medier finder interesse i problematikkerne. Skal vi gøre os håb om at situationen bliver ændret til det bedre, er det nødvendigt med mediernes interesse.

Artiklen med medvirken fra Fenskær efterskole findes her

Stram økonomistyring begrænser handlemuligheder

"Vores elever kommer fra 18 forskellige kommuner, og det er vores klare opfattelse, at de handler på 18 forskellige måder, når det kommer til hvilke muligheder, vores elever får tilbudt. En stram økonomistyring i kommunerne begrænser UU-vejledere og sagsbehandleres handlemuligheder, og vi er direkte blevet opfordret til ikke at vejlede for konkret. Unge i det ordinære uddannelsessystem er sikret en relativt ensartet uddannelse, ved at staten har påtaget sig ansvaret for økonomien, men eleverne på kommunernes ungdomsuddannelser, er i realiteten underlagt den enkelte kommune, og kvaliteten afhænger af den enkelte kommunes prioritering på området.

Den eneste måde, hvorpå vi kan sikre disse unge et ordentligt uddannelsestilbud, er ved at binde uddannelserne op på et taxametersystem betalt af staten, således at den unge selv kan vælge uddannelsen efter interesse og kvalitet."

/Niels Kirk, forstander Fenskær Efterskole