Kommentar til den nye ungdomsuddannelse.

Fenskær efterskole samarbejder vi med Ligeværd omkring de politiske tiltag der er relevant for vores elevgruppe.

Ligeværd har en kommentar til uddannelsen som vi er helt enige i. Vi er ikke i tvivl om at for de unge der ikke kan gå direkte ind i de gængse ungdomsuddannelser, er det en nødvendighed at der er engagerede voksne der kan hjælpe de unge på vej.

Ligeværd er kommet med den kommentar der kan læses nedenfor.

Tid til den vigtige gentagelse
I lyset af debatten om en én samlet forberedende uddannelse placeret i kommunerne, giver det god mening at ”røntgenfotografere”, hvad der sker på Ligeværds skoler og uddannelsessteder.

De henved 100 skoler og uddannelsessteder i Ligeværds regi bygger på en pædagogisk praksis, hvor læringen udspringer af konkrete opgaver. Der er sikret tid til den vigtige gentagelse, hvor man øver sig og bliver bedre.

Læringssammenhængen er synlig og social både på værkstedet, i bofællesskabet og på skolen. De sociale relationer spiller en vigtig rolle og har derfor stor opmærksomhed, og der er en tryg og tydelig relation til en underviser eller en anden gennemgående kontaktperson.

Én fast kontakt til den svigtede unge 
Den gennemgående kontaktperson spiller en væsentlig rolle. At ekspertgruppen gør kontaktpersonen til et væsentligt element i den nye ungdomsuddannelse, vil vi derfor også gerne kvittere for.

Mange af de unge, som den nye ungdomsuddannelse kommer til at arbejde med, har mere brug for en gennemgående person end de fleste unge. For når det drejer sig om unge på kanten af uddannelse, er det ofte afgørende, at der findes personer omkring, der har viljen til at gå den ekstra mil for hver enkelt ung.

Man kan sige, at det måske er ret banalt, men at sikre denne vedvarende og vedholdende relation er ofte helt afgørende for unge, der synes, de er blevet svigtet og ladt i stikken gennem deres skolegang og måske mange andre steder i livet, og sidder med oplevelsen af, at alle har givet op på dem og været optaget af det, de ikke kan.

Lyt til civilsamfundet 
Når Ligeværds skoler og uddannelsessteder lykkes med at skabe læring for unge, der gennem hele deres skoletid har lært, at de ikke kan lære, er det efter de unges egne udsagn, fordi de mødes af troværdige voksne, der ikke giver op. Troværdige voksne, der også følger de unge videre i beskæftigelse og egen bolig i løbet af uddannelsen som en lige så vigtig del af indsatsen.