Kære alle. Ligeværd er en organisation som praktisk og politisk varetager mange opgaver i forbindelse med vores elevgruppe. Fenskær efterskole er medlem som specialefterskole, men forældre og andre interesserede ...continue reading "Ligeværd og Fenskær Efterskole"

Fenskær efterskole er vi meget enig med Jørgen Lehmann Petersen, formand i foreningen Ligeværd. Han giver udtryk for, ...continue reading "Stigmatiseringen af en gruppe unge."

Vi oplever op Fenskær Efterskole, at mange af vores elever er fustrerede over de uddannelsestilbud de får omkring STU tilbud. Foreningen Ligeværd har været konsulent for nogle unge og deres forældre. De har stor erfaring med rådgivning, og oplever I problemer omkring jeres barns STU tilbud, kan man som medlem af foreningen søge hjælp her.

Her finder I et link til den seneste opgørelse over sager der har været i ankestyrelsen. 

 

For de fleste af eleverne på Fenskær Efterskole vil det få stor betydning hvis der bliver en overbygning på STU Uddannelsen. ...continue reading "Videre uddannelse til vores elever efter STU Uddannelsen."

Fenskær Efterskole følger vi den nye revision af vejledningsloven med stor opmærksomhed. Vi kan se mange fordele ved at det er en enkelt vejleder, der følger eleven efter efterskoleopholdet. Men som Ligeværd gør opmærksom
på, ...continue reading "Ny struktur på Vejledningen"

Foreningen Ligeværd har kommenteret på en række artikler skrevet i Jyllandsposten. De konkrete artikler omhandler unge og deres familier i Århus kommune, men er relevant for alle familier med udsatte børn.

Fenskær efterskole oplever vi tit den store forskel der er kommuner imellem, specielt når det kommer til afgørelser omkring hjælp og støtte til de unge. Problematikkerne som Ligeværd kommentere på kan hentes her.

Hilsen Niels

Fenskær efterskole   Fenskær efterskole facebook  

Fenskær efterskole står vi tit i en situation, hvor vi ikke kan hjælpe elever, der er kommet i klemme mellem forskellige systemer, lovgivning eller forvaltninger. Vi kan kun agere hvis det har direkte forbindelse med efterskoleloven, og skolens forpligtelse i forhold til vejledning. Er der problematikker der vedrøre kommunerne og deres forvaltning, er der mulighed for at søge hjælp i foreningen Ligeværd.

Ligeværd, er en forening af flere forskellige interessegrupper, der er gået sammen for at stå stærkere i deres bestræbelser på at hjælpe unge der ikke direkte har mulighed for at prioritere af de gængse uddannelser, og har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Nedenfor kan I læse om en ung mand der har fået hjælp fra Ligeværd til en anke i Ankestyrelsen og vundet sagen. 

Læs også om den unge mands oplevelse her 

 

Ankestyrelsen slår fast, at kommunen ikke kan indregne forældres arbejdsindsats som en del af vurderingen ved tildeling af botilbud. Ligeværd, der har hjulpet med at anke sagen, er meget tilfredse med Ankestyrelsens afgørelse, og vi mener, det er en principiel afgørelse, som skal have afsmittende virkning.

Tekst: Peter Christensen

” Vi henleder opmærksomheden på, at dit behov for støtte skal vurderes uden den støtte, du modtager fra din mor. Vi finder derfor ikke, at kommunen kan begrunde sit afslag med, at dit behov for botræning i din nuværende form hos din mor kan imødekommende ved din STU.”

Så klare er ordene fra Ankestyrelsens afgørelse i sag vedrørende Herlev Kommune. Kommunen Kan altså ikke medregne forældre, og deres indsats og arbejdskraft, som en del af deres ”ligning” for at afgøre om en ung har ret til at modtage et botilbud.

– Ligeværd er meget tilfredse med afgørelsen, fordi den i et klart og tydeligt sprog understreger, hvad de unge har ret til og giver kommunerne en besked om, at de ikke kan indregne forældres indsats og arbejdskraft i begrundelsen for et afslag på et botilbud, siger socialfaglig konsulent i Ligeværd, Julie Fabian, der har hjulpet familien med at anke kommunens afgørelse.

Når Ligeværd lægger så stor vægt på afgørelsen er det grundet store problemer med at få bevilliget botilbud i kommunerne. Der er mange eksempler, hvor unge er blevet tildelt en STU men ikke har kunnet få et botilbud, uanset at det har været indlysende relevant og uanset at forældrene har givet udtryk for store problemer i hjemmet, og at de ikke magter opgaven.

Læs også: Kære politikere, hvem har valgt uddannelse og fremtid for jer?

Den konkrete sag, der nu er afgjort i Ankestyrelsen, vedrører en ung mand, der har ADHD og en IQ på 72. Det har den konsekvens, at han er impulsiv, glemmer tid og sted, har problemer med hukommelse og med at udføre en instruktion. Han har ønsket at få botræning i et botilbud, og hans mor har ikke længere kræfterne til at støtte ham tilstrækkeligt i hverdagens opgaver.

Kommunen gav ham afslag på et botilbud med begrundelsen:

Endeligt er det også indgået i vurderingen, at din mor oplyser, at hun hjælper dig med din økonomi. (…)

På baggrund af ovenstående vurderes det således, at du ikke har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der gør at du har behov for pleje eller behandling på grund af disse vanskeligheder, og det vurderes, at du kan klare dig uden den form for støtte, som ligger i et midlertidigt botilbud, jf. servicelovens § 107, stk. 2, nr. 2.

Ankestyrelsen skriver i sine bemærkninger til kommunen:

”Ankestyrelsen bemærker, at kommunen har pligt til at yde den støtte og hjælp der er behov for, uanset hvor du bor henne og uafhængig af den støtte, du modtager af dine forældre. Kommunen skal derfor tilbyde den nødvendige socialpædagogiske støtte efter servicelovens § 85, så borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer så vidt muligt er i stand til at leve og udfolde sig på lige fod med andre”.

...continue reading "Ung vinder anke."